Avstandsriss – Setesdal

2019

Erik Dæhlin og Ingfrid Breie Nyhus

Arbeid ved Agder Folkemusikkarkiv sommeren 2019 ledet frem til en 30 minutters live-installasjonsfremføring høsten 2019 ved Periferien Konsertserie (27. november på Sentralen i Oslo) og en andrefremføring 17. oktober 2020.

Som basis for den halve timen med musikk som vi lagde, lå et av fyrespelene spilt av Olav Heggland. I tillegg gjorde vi bruk av to fyrespel og Bjørnaråtona ved Olav Heggland, en sang sunget av Torleif Bjørgum og Birgit Rike Lund i NRK 1976, et intervju med Knut Jonson Heddi fra 1938, to versjoner av Nordafjells med Såvi Rysstad samt et opptak gjort av Christian Leden. Av sistnevnte opptak var det svært vanskelig å høre introduksjonen, men det er mulig å høre Leden si «[…] religiøs folkevisemelodi […]». Opptaket er antageligvis fra 1937. I tillegg kom vi over et uidentifisert opptak av tre personer som snakker.

Bildematerialet stammet fra Knut Jonson Heddi.

Mer inngående om arbeidet på RC

Fotografier av Knut Jonson Heddi