Dobbeltportrett Oslo og Castro Marim

To arbeider hvor jeg undersøker området mellom Akerselvas og Tøyenbekkens utløp i Bjørvika, samt Guadianas elvedelta helt sør-øst i Portugal. Arbeidene vises som to fokuserte installasjoner plassert i relasjon til hverandre.
Prosjektet er et samarbeid med Out.Ra i Barreiro i Portugal, og er i tillegg støttet av Oslo Kommune.