Avstandsriss

An archive project that resulted in an 3 hour long live performance at Ultima Festivalen 2014. The work was based on a vast material stemming from the Norwegian Collection of Folk Music (Norsk Folkemusikksamling).

With Ingfrid Breie Nyhus.

Avstandsriss – et arkiv prosjekt

Musikk av Erik Dæhlin, Ingfrid Breie Nyhus og fra Norsk Folkemusikksamling.
Visuell utforming ved Erik Dæhlin.
Støttet av Kulturrådet.

Ingfrid Breie Nyhus og Erik Dæhlin har de siste månedene arbeidet i Norsk Folkemusikksamling og lyttet til utallige lydopptak med norsk folkemusikk arkivert fra 1910 frem til i dag.I møtet med arkivmaterialet, omfanget på flere tusen timer lyd, opptaksteknikkene, de politiske og kulturelle ideene som har fulgt arkiveringen og ikke minst alle personlighetene som er lagret der som frosset lyd, tid og hendelser, arbeider Breie Nyhus og Dæhlin kontinuerlig med hukommelse. Særlig hvordan møtet med det arkiverte materialet skaper musikalske spor ogklanglige minner. Dette artikuleres av Breie Nyhus og Dæhlin som punkter i de lydlige forløpene og som komposisjoner i de øyeblikkene fremføringen strekker seg over.

Ved stadig å lage nye riss i materialet, skapes et ’live’-arkiv som lytter til seg selv og det behandlede arkivmaterialet og hvor Breie Nyhus og Dæhlin gjengir, fortolker og spiller sammen med noen av disse musikerne. Flere historiske lag og avstander settes i spill samtidig som den gamle så vel som den nye musikken endres og gis nye betydninger.

Artikkel i publikasjonen «Hva er det med arkiv?» (2015)

Videodokumentasjon
Photos by Filipe Ferraira
Photos by Filipe Ferraira
Photos by Filipe Ferraira