High Above – Down Under

was a combined soundwalk and concert close to Skaugum in Asker outside Oslo in September 2022.

The piece was done by Erik Dæhlin together with Sistro Duo (Marta Soggetti and Katerina Anagnostidou). Co-produced by Østfold Internasjonale teater (James Ray Moore) and Asker Kommune (Hilde Wahl). With kind support from Kulturrådet, Komponistforeningen and Snyk.

 

Part 1 was a site specific soundwalk of 25 minutes. The sound was experienced as a blend of the pre-recorded binaural sound and the ambient sound at site. Please listen with headphones only, due to binaural recording:

 

PART 2 was a 25 minute piece for percussion, light, objects and sound performed in a former water basin.

«I prosjektet utforskes en polaritet for ørene våre: nede i vannbassenget møter den enorme klangen oss, som nærmest under jordens skorpe og vekt av masse, forstener det musikalske materialet og drar det ut i tid til abstrakte lydlige former. Rett utenfor i luftens letthet, blant planter og skog, betones det konkrete og porøse, der intime lydlige detaljer og subtile variasjoner av lyd og historie omkranses av de vårlige omgivelsene.

Tenk deg alt vannet som en gang har fylt vannmagasinet. Tenk deg alle de grunnstoffene og substansene som dette vannet har vært i kontakt med gjennom sitt kretsløp og som det har beholdt en slags hukommelse av. Forestill deg strømmen av tid som åpenbarer seg ved dette forholdet.

I fraværet av vann åpenbarer et nærvær seg: en enrom romlig klang på nærmere 20 sekunder. Fraværet av vann omformuleres som nærvær av lyd, der vannets kjemiske egenskaper er omformet til musikalske egenskaper spilt på slagverkinstrumenter og fra høyttalere.» 

Medvirkende: Duo Sistro ved Marta Soggetti og Katerina Anagnostidou. 

I tillegg inngikk stemmene til Ola Aanonsen (tidligere gårdsbestyrer på Skaugum), Per Øistein Funderud (planavdelingen for vann og avløp Asker Kommune), Ivar Sekne (journalist og forfatter av bl.a. «Vann til folket – historien om vannverkene i Asker og Bærum») og Ketil G. Andersen (historiker og førstekonservator ved Norsk Teknisk Museum).

Erik Dæhlin har laget prosjektet, musikken og den helhetlige utformingen. Erik Borchsenius gjorde lyset inne i vannbassenget i samarbeid med Erik Dæhlin. Martin Guslund gjorde den lydtekniske avviklingen utendørs.

All pictures by Knut Bjerke (Copyright).