Passage Barré (version II)

Passage Barré (versjon II) er en revisjon av et stykke med samme tittel fra 2004. Stykket eller ‘teksten’ har nå fått et nærmest dialektisk tillegg, som gjør at Yumi, Samuel, Albert og den forrige musikeren, Tora, kan dele rom innenfor verket. Stykket har utviklet seg fra å være litt pratsomt, til å begynne å lytte til seg selv gjennom overstrøkne passasjer.

Score of ”Passage Barré Version II” at MIC