Singing on a Bench

Singing On A Bench for solo viola. For Karen Aukner. 8´

«Singing On A Bench» er et musikerportrett, hvor noen av Aukners egne musikalske identitetsmarkører opp igjennom ungdommen er bearbeidet og kuttet opp. De er så satt sammen i en konglomeratisk form hvor nye forbindelser oppstår.

Som ramme for stykket, gjøres det bruk ev en tekstpassasje fra «First Love» av Samuel Beckett. Den er på en abstrahert måte med på å definere situasjonen, stemningen og formen på stykket, samtidig som den sammen med Aukners personlige musikk, iscenesettes som lyd – som erinding.

Score atNB. Supported by Norsk Komponistfond.

Premiered at KontAk (Tromsø) in 6. March 2010 at Kurant Visningsrom