Avstandsriss

Avstandsriss – et arkiv prosjekt

Musikk av Erik Dæhlin, Ingfrid Breie Nyhus og fra Norsk Folkemusikksamling.
Visuell utforming ved Erik Dæhlin.
Støttet av Kulturrådet
Ingfrid Breie Nyhus og Erik Dæhlin har de siste månedene arbeidet i Norsk Folkemusikksamlingog lyttet til utallige lydopptak med norsk folkemusikk arkivert fra 1910 frem til i dag.I møtet med arkivmaterialet, omfanget på flere tusen timer lyd, opptaksteknikkene, de politiskeog kulturelle ideene som har fulgt arkiveringen og ikke minst alle de musikerpersonlighetenesom er lagret der som frosset lyd, tid og hendelser, arbeider Breie Nyhus og Dæhlin kontinuerligmed hukommelse. Særlig hvordan møtet med det arkiverte materialet skaper musikalske spor ogklanglige minner. Dette artikuleres av Breie Nyhus og Dæhlin som punkter i de lydlige forløpene og som komposisjoner i de øyeblikkene fremføringen strekker seg over.
Ved stadig å lage nye riss i materialet, skapes et ’live’-arkiv som lytter til seg selv ogdet behandlede arkivmaterialet og hvor Breie Nyhus og Dæhlin gjengir, fortolker og spillersammen med noen av disse musikerne. Flere historiske lag og avstander settes i spill samtidig som den gamle så vel som den nye musikken endres og gis nye betydninger.