Nasjonalcollage

Nasjonalcollage – anno 2014. For janitsjarkorps, kor, flagg og lyd. Ca. 5`

Skrevet til «En Rikskonsert» – NING, Ultima 2014.

«Nasjonalcollage» er et stykke musikk hvor Norges nasjonalsang, «Ja vi elsker dette landet», ligger til grunn, men hvor jeg har podet inn nasjonalsangene til personer i Norge med et annet geografisk opphav:
Varigheten av 5 vers av «Ja vi elsker»  er delt opp i et bestemt antall sekunder. Disse sekundene representerer alle personene som bor i Norge. Med andre ord; Fem vers av nasjonalsangen utgjør i tid befolkningen i Norge anno 2014.
Så har jeg delt disse sekundene på hvilke land disse personene har sin opprinnelse i, jf. SSB sine definisjoner og ferske befolkningstall. Er gruppen tilhørende et land mindre enn rundt 4000 individer, tilfaller de det store flertallet. Dette da det i tid representerer mindre enn et kvart sekund, noe som blir vel kort i en musikalsk sammenheng.
Men alle grupper over ca. 4000 individer – i tid et kvart sekund eller mer, er representert. De korteste som lydfiler, de lengre som faktisk spilt musikk: Hhv. 23 lydfiler og 27 nasjonalsanger i tillegg til Norges nasjonalsang.