hest, fugl , folk

Gunnar Wærness og Erik Dæhlin
Dette samarbeidsprosjektet mellom Gunnar Wærness og Erik Dæhlin er et forsøk på å finne et møtested mellom musikk, dramatisk tekst og bilder. Vi etterstreber å likestille uttrykkene gjennom å eksperimentere fram ulike reaksjoner mellom klanger, gestaltninger og ord. Resultatet er under stadig arbeid, men tar ofte form som en mellomting mellom tablå, rituale, dukketeater, maskespill, konsert og utstilling. Hendelsene som innsirkles består av mennesker og dyreskikkelser som alle strekker seg etter å finnes i samme rom.
  • «Flenge» ble fremført av Silje Aker Johnsen på åpningen av Dramatikkens Hus mars 2010. Tekst: Gunnar Wærness                    Visuell, lydlig og regimessig komposisjon: Erik Dæhlin
  • Første del av det videre samarbeide ble fremført som «hest, fugl, folk» under Ultima Festivalen 2010 – “Etyder”, på Dramatikkens Hus. Støttet av Ultima Festivalen og Dramatikkens Hus. Dramaturgisk/regimessig assistanse: Kai Johnsen. Se bilder fra Ultima Festivalen 2010 her
  • Andre del, «Forvandlingsstykker», fremført på Propellen Scenetekstmønstring 26. februar 2011 i Trondheim. Støttet av Dramatikkens Hus.
  • Workshop i regi av Bergen Nasjonale Opera aka Den Nye Opera aka AdOpera på Dramatikkens Hus desember 2011.
  • «Sovereign» – en work-in-progress visning av noe av materialet ved Ny Musikk. Februar 2012.
  • Arbeide ved Figurteateret i Nordland april 2012.
  • PØL PØL LØP – arbeide og lukket visning av 11 scener og 6 romlige installasjoner den 19. desember 2015. Støttet av Kulturrådet. Photos from closed show  Video on vimeo

Les tekst her fra side 14